Rreth nesh

Home / Rreth nesh

Shkolla Jopublike “Arianiti”, 25 Vjet Traditë në mësimdhënie

Shkolla Jopublike “Arianiti” është themeluar më 15 shtator 1997 si një ndër shkollat e para shqiptare me kapital tërësisht shqiptar.
Funksionon si një kompeks arsimor, duke përfshirë ciklin parashkollor të edukimit, ciklin 9-vjeçar si dhe ciklin e mesëm.
Qysh nga viti 2003, mësimi zhvillohet në godinën me një sipërfaqe prej 650m², e ndërtuar konform të gjithë parametrave bashkëkohorë pedagogjikë e higjeno-sanitarë.

Godina e shkollës ka 18 klasa mësimore, 6 laboratorë e mjedise të tjera ndihmëse, ku çdo nxënësi i takon 5-6m³ ajër dhe 2m² sipërfaqe.
Ngrohja e mjediseve sigurohet me kaldajë elektronike dhe e gjithë hapësira e shkollës, e brendshme dhe e jashtme, mbulohet nga një sistem i plotë kamerash.
Përbri godinës së shkollës ngrihet palestra e shkollës dhe mjedise të tjera, ku fëmijët mund të pushojnë e ushqehen.