Parashkollori

Home / Parashkollori

Shkolla hap vetëm dy grupe, një grup parashkollori dhe një grup të përzier, me nga 15 fëmijë secili.

Në to zbatohet programi i detyruar. Gjithashtu, fëmijët zhvillojnë edhe orë mësimore në shkencë, gjuhë angleze, muzikë, art, kërcim dhe edukim fizik. Programi i detyruar zhvillohet me mësuesen e parashkollorit, ndërsa orët e tjera zhvillohen me mësueset e lëndëve përkatëse. Procesi mësimor zhvillohet përmes lojërave e argëtimit. Fëmijët konsumojnë në shkollë mëngjesin, drekën dhe një vakt të lehtë para largimit nga kopshti. Qëndrimi i tyre në kopësht është 8:00 – 15:00.