Shkolla Arianiti

MOTOJA JONE: Të vijnë në shkollë me dëshirë dhe të largohen të gëzuar e të mësuar