Shkolla Arianiti

MOTOJA JONE: Të vijnë në shkollë me dëshirë dhe të largohen të gëzuar e të mësuardashur lexues,

Ju falenderoj që, pak momente nga koha juaj, po ia kushtoni faqes sonë të internetit.

Shkolla Jopublike “Arianiti”, një ndër shkollat e para shqiptare me kapital tërësisht shqiptar; ka filluar të funksionojë qysh nga viti 1997, menjëherë pas miratimit nga Ministria e Arsimit me Urdhër Nr.130, datë 15/07/1997.

Kujtesa e çdo shqiptari tronditet kur kujtohet viti 1997. Shumë të vështira ishin ato ditë vere, kur më duhej të shkoja vazhdimisht në MASH për të kryer proçedurat e nevojshme për çeljen e kësaj shkolle.  Dhe jo vetëm kaq, por vështirësia qëndronte edhe në faktin se në faqen e historisë së arsimit shqiptar po çelej një faqe e re: arsimi privat. Ishte ky një terren tabu për vitet e ditaturës dhe pak i njohur për historinë e arsimit shqiptar, aty rreth viteve 1930-1940. Puna që duhej bërë  konsistonte në plane, programe e struktura të reja mësimore, lëndë të reja që duhet të hynin në shkollë e lëndë të vjetëruara, që nuk duhet të ekzistonin më, duke thyer kështu konceptin e paprekshmërisë e të monopolizimit  të planeve mësimore nga partia në pushtet.

Përvoja e shkollës private shqiptare të viteve të sundimit të mbretit Zog, përvoja e arsimtarëve të nderuar e dashamirës të qytetit të Elbasanit, përvoja e inspektorëve të Drejtorisë së Arsimit 8-vjeçar në Ministri si dhe gjithë baza ligjore e sapomiratuar, ndihmuan në hapjen e rrugës ku do të ecte gjithë arsimi privat në vitet e mëvonshme, ku do të niste rrugëtimin edhe shkolla jopublike “Arianiti”. 

Fillimi dihet që është modest,  në Shtator të 1997 u regjistruan në klasë të parë vetëm 6 nxënës. Pak javë më pas, me kërkesat e prindërve, u hap edhe klasa e dytë dhe në fund të vitit të parë shkollor mbaruan studimet 18 nxënës.

Gjej rastin këtu të falenderoj edhe një herë të gjithë ato prindër që guxuan dhe na besuan edukimin dhe sigurinë e jetës së fëmijëve të tyre, në ditët e vështira të vitit ’97. Falenderoj po aq shumë edhe stafin mësimdhënës të atyre ditëve të para, që vunë në themel të punës së tyre pasionin dhe fisnikërinë profesionale, duke e bërë Shkollën Joublike “Arianiti” strehëzën e besuar dhe të përzgjedhur për shkollimin e fëmijëve të familjeve elbasanase.

Sot shkolla jonë edukon rreth 180 nxënës, ka një staf gjithashtu të 10-fishuar, i cili përzgjidhet me kujdes, duke respektuar jo vetëm nivelet e larta të kualifikimit që kandidati mund të ketë, por edhe humanizmin e pasionin për profesionin e nderuar të mësuesit. Infrastruktura e baza materialo-didaktike, ardhur në përmirësim nga viti në vit, duhet vlerësuar sot si e një nivel të lartë teknologjik, plotësisht   në shërbim të mësimit, duke e bërë më të lehtë e më tërheqëse mësimdhënien. Shkolla jonë synon të moderojë marrëdhëniet e saj me prindërit si dhe të angazhojë sa më shumë senatin për zhvillimet në shkollë.

Ne i japim prioritet punës me nxënësin talent, me përfaqësinë që na prezanton me dinjitet në olimpiada apo konkurse. Kujdes dhe rëndësi të veçantë merr puna jonë me nxënësit maturantë, të cilëve u krijohen të gjitha mundësitë, duke realizuar konsultimet e nevojshme për të gjitha zgjedhjet që ato bëjnë, me qëllim arritjen e rezultateve sa më të larta në provme. Veç punës sistematike, me maturantët punohet dhe në aspektin psikologjik për t’u rritur atyre besimin dhe sigurinë tek vetja dhe për t’i përgatitur në mirëmenaxhimin emocional të vetvetes, kur gjenden para sfidash.

Gjithashtu, për të rritur cilësinë e punës me nxënësin, ne kemi ndërtuar një program për gjimnazin, të quajtur “elitë”, i cili konsiston në futjen e lëndëve të shkencave natyrore, të tilla si matematikë, fizikë, kimi e biologji, në më shumë orë studimore se sa përmban programi i gjimnazit të përgjithshëm, si dhe në shtimin e orëve të gjuhës angleze, për të cilën punohet me tekste bashkëkohore të Oksfordit.

Padyshim që, kujdes i veçantë tregohet për hartimin e planit të veprimtarive, me natyrë kulturore, historike e argëtuese veprimtari ku nxënësit përfshihen me shumë dëshirë.

Për gjithçka komunikova me ju, të dashur lexues, dhe për tu njohur më mirë me njëri-tjetrin, unë dhe stafi im ju mirëpresim në Shkollën Jopublike “Arianiti”

Mirëardhshi!

Për Shkollën Jopublike “Arianiti

Dr. Tomor Arianiti

President